Uruchomienie modułu Windykacja

Uruchomienie modułu Windykacja

W celu włączenia modułu Windykacja przechodzimy do zakładki Rozrachunki -> Windykacja. Następnie klikamy w button Tak, chcę włączyć „Moduł Windykacja”.

Włączenie modułu Windykacja

Uruchomi się kreator, który w 3 krokach poprosi o uzupełnienie niezbędnych danych.

 

 

Krok 1 – Określamy minimalną kwotę oraz ilość dni do końca terminu płatności za faktury, dla których ma zostać wysyłane przypomnienie.

Kreator ustawień windykacji

 

 

Krok 2 – Uzupełniamy informacje dotyczące wezwań do zapłaty dla dokumentów, w tym:

  • minimalną kwotę zadłużenia,
  • ilość dni po terminie zapłaty, kiedy ma zostać wysłane pierwsze wezwanie,
  • częstotliwość, co ile dni ma być powtarzane wezwanie
  • ile wezwań dla jednego dokumentu ma wysłać system

Kreator windykacji

 

 

Krok 3 – Zaznaczamy, w jakie dni mają być wysyłane przypomnienia i wezwania do zapłaty.

Windykacja kreator

Gotowe! Windykacja w systemie jest uruchomiona.

 

Mechanizmy windykacyjne automatycznie zadziałają dla wszystkich nowych dokumentów. Jeżeli chcemy, aby windykacja zadziałała również dla dokumentów już wystawionych, należy wejść do sekcji Historia Rozliczeń w danym dokumencie i zaznaczyć znacznik Podlega Windykacji.

Historia rozliczeń

Czy artykuł był pomocny?


Zmiana ustawień windykacji

Zmiana ustawień windykacji

Edycje ustawień windykacji możemy wprowadzać w oknie Ustawienia -> Konto -> Windykacja.

Zmiana ustawień windykacji

Czy artykuł był pomocny?


Zestawienie działań windykacyjnych

Zestawienie działań windykacyjnych

W oknie Rozrachunki -> Windykacja mamy pełne zestawienie wszystkich działań windykacyjnych realizowanych przez system (powiadomienia automatyczne) i użytkowników (notatki windykacyjne).

Czy artykuł był pomocny?


Wyłączenie kontrahenta z windykacji

Wyłączenie kontrahenta z windykacji

Z głównego Menu wybieramy CRM -> Kontrahenci. Po wyborze danego kontrahenta, w sekcji Warunki sprzedaży mamy możliwość wyłączenia go z procesu windykacyjnego. W tym celu należy odznaczyć znacznik Podlega windykacji. Domyślnie znacznik jest zaznaczony dla każdego kontrahenta.

Zmiana zadziała dla nowo wystawianych dokumentów

Warunki sprzedaży

 

Możemy również wyłączyć wybrany dokument z procesu windykacyjnego. W tym celu należy odznaczyć znacznik Podlega windykacji w sekcji Rozliczenia na dokumencie sprzedaży. Domyślnie znacznik jest zaznaczony dla każdego dokumentu.

Historia rozliczeń

Czy artykuł był pomocny?


Raport windykacji

Raport windykacji

Po zakończeniu działań windykacyjnych system automatycznie wysyła raport do użytkownika, o ile w drugim kroku Kreatora ustawień windykacji została zaznaczona zgoda na powiadomienia mailowe.

Zakończono windykację dla dokumentu

Czy artykuł był pomocny?


Notatki windykacyjne

Notatki windykacyjne

Mamy możliwość wprowadzania własnych notatek windykacyjnych dla poszczególnych dokumentów.

Notatka windykacyjna

Czy artykuł był pomocny?


Historia windykacji dokumentu

Historia windykacji dokumentu

W sekcji Historia Windykacji, mamy podgląd na pełen przebieg działań windykacyjnych dla danego dokumentu.

Historia windykacji dokumentu

Czy artykuł był pomocny?


Przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty

Przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty

Szablony wiadomości

System realizuje wysyłkę przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty, według ustalonego harmonogramu. Treść wiadomości windykacyjnych możemy edytować w oknie: Ustawienia -> Wydruki -> E-mail -> Przypomnienia

Przypomnienia o płatności

 

oraz Ustawienia -> Wydruki -> E-mail -> Wezwania

Ręczne wysłanie przypomnienia/wezwania

System automatycznie realizuje wysyłkę przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty, według ustalonego harmonogramu. Natomiast istnieje możliwość ręcznego (ad hoc) wysłania przypomnienia/wezwania. W tym celu należy przejść do zakładki Windykacja -> Dokumenty podlegające windykacji, następnie na liście dokumentów wybrać Akcje -> Wyślij przypomnienie.

Wysłanie przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty

Czy artykuł był pomocny?