PIT-28

Po zamknięciu ostatniego miesiąca rozliczeniowego, w oknie Księgowość -> Rozlicz miesiąc, pojawi się sekcja Rozlicz rok. Kliknięcie w opcję Wylicz deklarację roczną, spowoduje wygenerowanie deklaracji PIT-28.

Rozlicz Rok - Pit-28

 

Jeśli nie zostały wprowadzone wszystkie dane niezbędne do pełnego uzupełnienia deklaracji, system powiadomi o niekompletnej deklaracji, którą należy uzupełnić. Informuje o tym czerwony X w kolumnie „walidacja”.

 

Rozlicz Rok - Pit-28

W celu uzupełnienia deklaracji, należy w nią kliknąć.

 

 

Uzupełnianie / Edycja deklaracji PIT-28

Wówczas system na czerwono podświetli pola i numery stron, które należy uzupełnić/poprawić.

Podgląd deklaracji Pit-28

 

 

 

w prezentowanym przypadku jest to:

  • Nazwa powiatu i gminy

Nazwa Powiatu i Gminy

 

 

  • Numer KRS organizacji pożytku publicznego

Numer KRS

 

 

  • Rodzaj prowadzonej działalności

Rodzaj prowadzonej działalności

 

 

Po uzupełnieniu brakujących danych, należy kliknąć „Zapisz”. System ponownie zweryfikuje deklarację i poinformuje o prawidłowej walidacji.

Podgląd Deklaracji

 

 

 

Wysyłka PIT-28

W ostatnim kroku wybieramy sposób dostarczenia deklaracji (np. przez serwis eDeklaracje) i klikamy wyślij.

sposób dostarczenia deklaracji

 

 

Pojawi się okno, podobne tak w przypadku wysyłki deklaracji VAT, w którym należy podać kwotę przychodu sprzed dwóch lat. Posłuży ona jako podpis i autoryzacja wysyłanego dokumentu.

 

podpis i autoryzacja wysyłanego dokumentu

 

Gotowe!

Czy artykuł był pomocny?