API - Kilometrówka

Punkt dostępowy

Punkt dostępowy znajduje się pod adresem: https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/

Metody

 • add – dodawanie nowego wpisu
 • get – pobieranie danych wpisu
 • find – pobieranie listy wpisów
 • update – aktualizowanie danych wpisu (wymagany id)
 • delete – usuwanie wpisu (wymagany id)

Pola

ParametrOpisUwagiTyp danych
idIdentyfikatorbraklong
dateData wyjazdubrakstring(yyyy-mm-dd)
driverKierowcabrakstring
destinationCel wyjazdubrakstring
distanceDystansbrakdecimal
rateStawka za kilometr(domyślnie 0.8358)Niewymaganydecimal
notes NotatkaNiewymaganystring
id (car)ID pojazdubraklong
name (car) Nazwa pojazduTylko do odczytustring
registration (car)Rejestracja pojazduTylko do odczytustring

Przykładowe zapytania

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/add -d '{"date": "2022-12-07",
    "driver": "Kierowca testowy",
    "destination": "Delegacja",
    "distance": "23.00",
    "car": {"id": 1811}
}'

Żądanie (JSON):

{
    "car": {
      "id": 1811
    },
    "date": "2022-12-07",
    "driver": "Kierowca testowy",
    "destination": "Delegacja",
    "distance": "23.00"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 1482,
    "car": {
      "id": 1811,
      "registration": "DLU 22222",
      "name": "Pojazd1 (DLU 22222)"
    },
    "date": "2022-12-07",
    "driver": "Kierowca testowy",
    "destination": "Delegacja",
    "distance": "23.00",
    "rate": "0.8358",
    "notes": null
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/add

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/add -d '{"date": "2022-12-07",
    "driver": "Kierowca testowy",
    "destination": "Delegacja",
    "distance": "23.00",
    "rate": "0.343",
    "notes": "notatka do wpisu",
    "car": {"id": 1811}
}'

Żądanie (JSON):

{
    "car": {
      "id": 1811
    },
    "date": "2022-12-07",
    "driver": "Kierowca testowy",
    "destination": "Delegacja",
    "distance": "23.00",
    "rate": "0.343",
    "notes": "notatka do wpisu"
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 1483,
    "car": {
      "id": 1811,
      "registration": "DLU 22222",
      "name": "Pojazd1 (DLU 22222)"
    },
    "date": "2022-12-07",
    "driver": "Kierowca testowy",
    "destination": "Delegacja",
    "distance": "23.00",
    "rate": "0.343",
    "notes": "notatka do wpisu"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/get/1486

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/get/1632

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 1483,
    "car": {
      "id": 1811,
      "registration": "DLU 22222",
      "name": "Pojazd1 (DLU 22222)"
    },
    "date": "2022-12-07",
    "driver": "Kierowca testowy",
    "destination": "Delegacja",
    "distance": "23.00",
    "rate": "0.3430",
    "notes": "notatka do wpisu"
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/find

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/find -d '{}'

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 2,
      "page": 1,
      "size": 15,
      "sortField": null,
      "sortOrder": null,
      "text": null,
      "filters": null
    },
    "list": [
      {
        "id": 1583,
        "car": {
          "id": 1811,
          "registration": "DLU 11111",
          "name": "Pojazd1 (DLU 11111)"
        },
        "date": "2022-22-03",
        "driver": "Kierowca testowy",
        "destination": "Delegacja",
        "distance": "23.00"
      },
      {
        "id": 1582,
        "car": {
          "id": 1811,
          "registration": "DLU 22222",
          "name": "Pojazd2 (DLU 22222)"
        },
        "date": "2022-04-07",
        "driver": "Kierowca testowy",
        "destination": "Delegacja",
        "distance": "23.00"
      }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/find

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/find -d '{"page":1,"size":10,"text":"","filters":[{"name":"driver","value":"Kierowca1"}]}'

Żądanie (JSON):

{
  "page" : 1,
  "size" : 2,
  "text" : "",
  "filters":
    [ 
      {
        "name": "driver",
        "value": "Kierowca1"
      }
    ]
}

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": {
    "params": {
      "total": 23,
      "page": 1,
      "size": 2,
      "sortField": null,
      "sortOrder": null,
      "text": "",
      "filters": [
        {
          "name": "driver",
          "value": "Kierowca1"
        }
      ]
    },
    "list": [
      {
        "id": 1280,
        "car": {
          "id": 1730,
          "registration": "DLU 11111",
          "name": "Testowy2 (DLU 11111)"
        },
        "date": "2019-10-13",
        "driver": "Kierowca1",
        "destination": "Delegacja",
        "distance": "47.00"
      },
      {
        "id": 1245,
        "car": {
          "id": 1730,
          "registration": "DLU 11111",
          "name": "Testowy2 (DLU 11111)"
        },
        "date": "2022-10-13",
        "driver": "Kierowca1",
        "destination": "Delegacja",
        "distance": "47.00"
      }
    ]
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/update

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/update -d '{"date": "2022-11-11",
    "driver": "Kierowca edytowany",
    "destination": "Delegacja",
    "distance": "87.00",
    "car": {"id": 1811}
}'

Żądanie (JSON):

{
    "id": 1245,
    "car": {
      "id": 1811
    },
    "date": "2022-11-11",
    "driver": "Kierowca edytowany",
    "destination": "Delegacja",
    "distance": "87.00"
}

Odpowiedź (JSON)

{
  "success": true,
  "response": {
    "id": 1245,
    "car": {
      "id": 1811,
      "registration": "DLU 22222",
      "name": "Pojazd1 (DLU 22222)"
    },
    "date": "2022-11-11",
    "driver": "Kierowca edytowany",
    "destination": "Delegacja",
    "distance": "87.00",
    "rate": "0.8358",
    "notes": null
  }
}

https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/delete/1245

Przykład CURL:

curl -POST --user login:haslo -H "Content-type: application/json" https://app.firmino.pl/app/services/rest/api/mileage/delete/1245

Odpowiedź (JSON):

{
  "success": true,
  "response": "Usunięto wpis"
}