Synchronizacja Produktów - automatyczna: źródło Streamsoft Firmino

Jak działa synchronizacja?

  • Produkty są wyszukiwane i łączone na podstawie kodu SKU oraz nazwy, następnie przypisuje się do nich identyfikator BaseLinker.
  • Każdy kolejny dodawany produkt jest automatycznie wysyłany do BaseLinker, tworząc nową kartotekę.

Aktualizacja danych o produkcie

W przypadku gdy źródłem informacji o produkcie jest Streamsoft Firmino, każde wejście i zapisanie zmian na kartotece produktu, automatycznie prześle informacje do BaseLinker.

Konfiguracja

W zakładce Ustawienia -> Integracje -> BaseLinker -> Produkty możesz zarządzać parametrami dotyczącymi integracji Produktów.

  • Opcja Aktualizuj nazwę produktu w BaseLinker – będzie zmieniała nazwę produktu w BaseLinker przy każdej zmianie w Streamsoft Firmino. Jeżeli używasz innych nazw dla Twoich produktów w BaseLinker i w Streamsoft Firmino, odznacz tę opcję.
  • Opcja Nadpisuj zdjęcia BaseLinker zdjęciami ze Streamsoft Firmino – spowoduje, że Streamsoft Firmino będzie głównym źródłem zdjęć produktów. Przesyłane zdjęcie będą nadpisywały te znajdujące się w BaseLinker.

Czy artykuł był pomocny?