Synchronizacja magazynów

Synchronizacja magazynów z BaseLinker pozwoli na pobieranie informacji o magazynach i ich parowanie. W konfiguracji możesz powiązać wybrany magazyn z BaseLinker z magazynem w Streamsoft  Firmino.

Co więcej, przy imporcie zamówień system automatycznie wykrywa magazyn, z którego pochodzi produkt.

Czy artykuł był pomocny?