Import faktur (prosta integracja)

Po uruchomieniu prostej integracji, w zakładce Sprzedaż -> Dokumenty, dostępna będzie opcja „Importuj z BaseLinker” wraz z  informacją o dacie ostatniego importu faktur.

Kliknięcie w powyższą akcję, spowoduje pobranie wszystkich faktur wystawionych w BaseLinker, od ostatniej daty synchronizacji. Dokumenty te będą oznaczone odpowiednią ikoną w kolumnie „Źródło”.

Dokumenty wymagające edycji

Podczas importu faktur mogą wystąpić sytuacje, w których pobrany dokument będzie wymagał dodatkowego działania. Takie faktury zostaną oznaczone odpowiednim statusem „Wymaga edycji”.

Po kliknięciu w taki dokument, system poinformuje jakie elementy należy poprawić.

Czy artykuł był pomocny?