Pełna integracja - konfiguracja

Po wprowadzeniu Tokena API BaseLinker i przejściu do pełnej integracji, wykonaj następującej kroki:

1. Wybierz moduły, które chcesz zintegrować

Integrować możesz:

 • Zamówienia – pobieranie zamówień i wystawianie na ich podstawie faktur
 • Produkty – wymiana informacji o produktach
 • Magazyny – aktualizowanie stanów magazynowych i łączenie wielu różnych magazynów

2.  Skonfiguruj zakres integracji modułu Zamówienia

W module Zamówienia określ:

 • Datę od kiedy chcesz pobierać zamówienia z BaseLinker
 • Rodzaj domyślnego dokumentu sprzedaży podczas realizowania zamówień (Paragon/Faktura)

Dodatkowo możesz wybrać opcję:

 • Automatycznego dobierania typu dokumentu
 • Wysyłania faktur z Streamsoft Firmino do BaseLinker
 • Łączenia produktów z zamówienia z produktami w Streamsoft Firmino
 • Łączenie kontrahentów z zamówienia z kontrahentami w Streamsoft Firmino

oraz określić jaki status maja mieć zamówienia w BaseLinker, które może pobrać Streamsoft Firmino.

Następnie, kliknij „Dalej”.

3.  Skonfiguruj zakres integracji modułu Produkty

W module Produkty do wyboru masz 3 typy integracji:

Automatyczna: Streamsoft Firmino jako główne źródło produktów – gdy zarządzasz swoimi produktami w Streamsoft Firmino i chcesz, aby informacje były automatycznie wysyłane do BaseLinker.

Więcej o konfiguracji przeczytasz tutaj: https://www.firmino.pl/pomoc/synchronizacja-produktow-automatyczna-zrodlo-streamsoft-firmino/

 

Automatyczna: BaseLinker jako główne źródło produktów –  gdy używasz BaseLinker jako głównego miejsca do zarządzania produktami i chcesz, aby Streamsoft Firmino zawsze miał dostęp do najnowszych informacji.

Więcej o konfiguracji przeczytasz tutaj: https://www.firmino.pl/pomoc/synchronizacja-produktow-automatyczna-zrodlo-baselinker/

 

Ręczny proces synchronizacji – gdy wolisz samodzielnie decydować, kiedy Twoje bazy produktów są synchronizowane między Streamsoft Firmino a BaseLinker.

Więcej o konfiguracji przeczytasz tutaj: https://www.firmino.pl/pomoc/synchronizacja-produktow-reczna/

Chcąc synchronizować dane o produktach pomiędzy Streamsoft Firmino a BaseLinker, upewnij się czy jest spełniony jeden z warunków:

 • Produkty w Streamsoft Firmino i BaseLinker mają uzupełniony kod SKU
 • Produkty w Streamsoft Firmino i BaseLinker mają te same nazwy

Jeżeli co najmniej jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, produkt z BaseLinker zostanie potraktowany jako nowy i stworzy nową kartotekę w Streamsoft Firmino.

4.  Skonfiguruj zakres integracji modułu Magazyny

W module Magazyny możesz:

Połączyć wybrany Magazyn z BaseLinker z Magazynem w Streamsoft Firmino, pozwoli to podczas pobierania zamówień na automatyczne wykrywanie magazynu, z którego pochodzi produkt i zmniejszy jego stan.

Dodatkowe opcje:

 • Pobranie nowych magazynów z BaseLinker do Streamsoft Firmino
 • Wysyłaj automatycznie stany produktów do BaseLinker – po jej zaznaczeniu system będzie automatycznie wysyłał informacje o stanach produktów z Streamsoft Firmino do BaseLinker (opcja dostępna, tylko w przypadku gdy źródłem produktu jest Streamsoft Firmino).

5. Potwierdzenie synchronizacji

W ostatnim kroku system zapyta, czy od razu zintegrować wybrane moduły i przesłać dane.

Następnie wyświetlone zostanie podsumowanie przeprowadzonej integracji.

Czy artykuł był pomocny?