Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 • Administrator Danych
 • Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
 • Odbiorcy danych
 • Czas przechowywania danych
 • Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
 • Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Streamsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra (zwana dalej „Streamsoft”). Jesteśmy polskim producentem i dostawcą systemów ERP oraz programów wspierających pracę małych przedsiębiorstw i biur rachunkowych.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

Inspektor ochrony danych
Pan Rafał Wielgus
iod@streamsoft.pl

lub
Streamsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 11,

65-077 Zielona Góra

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaPrawnie uzasadniony cel jeśli występuje.
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją.art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Umożliwienie wykonania umowy naszym partnerom, którzy przekazują nam dane swoich klientów celem udostępnienia im licencji.art. 6 ust. 1 lit. f RODOGdzie prawnie uzasadnionym celem jest umożliwienie klientom naszych partnerów korzystania z naszych usług na podstawie udzielonej licencji.
Rozpatrywania skarg i reklamacji.art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.art. 6 ust. 1 lit. f RODOWindykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenia statystyk.art. 6 ust. 1 lit. f RODOPosiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. art. 6 ust. 1 lit. f RODOProwadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez Streamsoft jedynie na podstawie posiadanych zgód. Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Streamsoft obowiązków wynikających z przepisów prawa)art. 6 ust. 1 lit. f RODOUdzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

 

Czas przechowywania danychDo czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczenioweKsięgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty związane z rękojmiąDokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów marketingowych- W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

- W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Streamsoft – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowegoPrzez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy ze Streamsoft. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Polityka plików cookies

Niniejsza polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych (dalej: „strony internetowe”), których operatorem jest Streamsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona (zwana dalej „Streamsoft”).

Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb lub zainteresowań. Pliki cookies pozwalają także analizować, które części stron internetowych są dla użytkowników najbardziej interesujące.

Cel dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookies używa Streamsoft

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W ramach działalności podejmowanej przez Streamsoft, mając na uwadze że większość usług świadczona jest we współpracy z partnerami, wykorzystywane są poniżej określone pliki cookies:

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook Pixel
 • SALESManago

Jak usunąć pliki cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia mogą jednak zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies, może mieć negatywny wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Dane osobowe w plikach cookies

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz tego użytkownika na którego rzecz wykonujemy umowę czy inną usługę. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pliki cookies wykorzystywane do analizowania ruchu na stronach, czy wykonywania działań remarketingowych nie zawierają danych osobowych.