Zmiany w Firmino: Styczeń 2014

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towaru i usług, wprowadziliśmy niezbędne zmiany w Firmino.pl, które dostosowują nasz program do nowych przepisów.

Wśród wprowadzonych zmian, są między innymi:

  • Możliwość wystawienia faktury nie później niż 15 dni po końcu miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż. Np. Jeżeli sprzedaż miała miejsce w styczniu, a użytkownik będzie próbował wystawić fakturę 16 lutego, to program ostrzeże go poniższym komunikatem.
  • Od 1 stycznia 2014 wystawiając fakturę korygujące należy podać powód korekty. W tym celu zostało dodane nowe pole w zakładce „uwagi”.
  • Edytowalna etykieta 'Data sprzedaży’, daje możliwość użytkownikowi na dowolne dostosowanie treści faktury. W celu zmiany w/w etykietki na fakturze, wystarczy kliknąć w nią podczas wystawiania dokumentu i wprowadzić żądaną treść, np. „Data wykonania usługi”
  • Analogicznie do edycji etykiety 'Data sprzedaży’, umożliwiliśmy edycję etykiety 'Sprzedawca’. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia” → „Uwagi, etykiety”, gdzie dowolnie możemy skonfigurować domyślną nazwę w/w etykiety na fakturze. Np. z „Sprzedawca” na „Podatnik”
  • Ponadto w związku z brakiem konieczności zamieszczania na fakturze określeń 'oryginał’, 'kopia’, umożliwiliśmy użytkownikom pełną dowolność w tym zakresie. Wystarczy  przejść do zakładki „Ustawienia” → „Uwagi, etykiety”, gdzie można zdecydować czy na wystawianych fakturach ma znaleźć się adnotacja 'oryginał/kopia’.

[static_block_content id=”2392″]