Zmiany w Firmino: Sierpień 2016

W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja systemu Firmino. Program wzbogacił się o nowy moduł „Rozrachunki”, który usprawnia kontrolowanie spłat dokumentów.

Rozrachunki w Firmino.pl to:

  • Dokumenty nierozliczone
  • Dokumenty rozliczone
  • Rozliczenia
  • Kasa
  • Bank

Funkcjonalność dostępna w kontach PRO.

[static_block_content id=”2392″]