Zmiany w Firmino: Maj 2016

Miło nam poinformować, że w maju została udostępniona nowa wersja programu Firmino.pl. Dzięki aktualizacjom, rozszerzone, przebudowane i dodane zostały nowe funkcjonalności, które usprawnią pracę w systemie.

Program w najnowszej wersji wzbogacił się o kreatora kartotek magazynowych, który umożliwia dodawanie i edycję kartotek z poziomu faktury. Teraz w sytuacji, gdy wprowadzamy fakturę i pojawi się produkt, który nie ma jeszcze założonej kartoteki magazynowej, możemy ją utworzyć za pomocą prostego kreatora, bez konieczności wychodzenia z dokumentu.

Ponadto dodaliśmy nowe parametry w szablonie wiadomości e-mail: „Kwota pozostała do zapłaty” i „Dane kontrahenta”. Wchodząc do edytora szablonu e-mail  (Ustawienia -> Wydruki -> E-mail), możemy skorzystać z nowych parametrów. Wystarczy wprowadzić w treści znak „@”, a otrzymamy pełną listę dostępnych zmiennych.

Co jeszcze ciekawego w majowych aktualizacjach?

  • Rozszerzyliśmy zakres konfigurowania uprawnień użytkownikom o możliwość blokowania współpracownikom funkcji importu i eksportu danych.
  • Przebudowaliśmy sekcję „Zamówienia”. Zamówienia aktualne i zrealizowane zostały przeniesione na osobne zakładki. Do tej pory należało korzystać z filtrów.
  • Dodaliśmy funkcję „pilnującą” stanów magazynowych. Teraz w sytuacjach, gdy będziemy chcieli zapisać dokument sprzedaży z ilością produktów większą niż dostępna na stanie magazynowym, system ostrzeże nas odpowiednim komunikatem. Funkcję można włączyć z poziomu ustawień magazynu (Ustawienia -> Konto -> Magazyn).

[static_block_content id=”2392″]