Wdrażamy zmiany, zwiększamy użyteczność!

Wprowadzamy istotne zmiany w Streamsoft Firmino dotyczące użyteczności.

Agencja Symetria przeprowadziła testy UX naszego programu, które wskazały nam kierunek prac uwzględniający realne potrzeby naszych Użytkowników.

Zmiany zostały wdrożone, by korzystanie z aplikacji było dla Ciebie jeszcze bardziej przystępne.

Nasza uwaga koncentrowała się wokół obsługi kluczowych funkcjonalności, w tym procesu rejestracji, ścieżek poruszania się po stronie, korzystania z modułu księgowości, wystawiania faktur oraz nawigacji po programie.

Poniżej lista pierwszych zmian jakie zostały już udostępnione w systemie.

Menu główne

Wprowadzono korekty graficzne – kolorystycznie odróżniono obszar menu od pozostałego obszaru okna oraz funkcjonalne – po wejściu w podkategorię w menu, program cały czas wskazuje dokładne miejsce w którym znajduje się użytkownik.

menu

Górna belka

Zmiany także w obszarze graficznym, górna belka programu została odcięta kolorystycznie od reszty okna.

Zmiany w obszarze graficznym

Pole wyboru kontrahenta

Bardziej przejrzysty w użytkowaniu sposób wprowadzenia kontrahenta w formularzu faktury:

  • wprowadzając NIP, program sprawdza czy kontrahent o takim numerze już istnieje, jeżeli nie to podpowiada możliwość automatycznego pobrania danych z bazy GUS
Dodawanie kontrahenta
  • natomiast kliknięcie ikony lupy, wywołuje okno z pełną listą kontrahentów, ułatwiając wyszukanie
Dodawanie kontrahenta
  • po dokonaniu wyboru, pełne dane wybranego kontrahenta są widoczne na formlarzu
Dodawanie kontrahenta

Wybór pozycji na fakturze

Podobnie jak w przypadku pola wyboru kontrahenta kliknięcie w ikonę lupy wywołuje okno z pełną listą produktów, ułatwiając wyszukanie. Z tego miejsca można zaznaczyć kilka produktów i jednym kliknięciem dodać je do faktury.

Wybór pozycji na fakturze

Widoki zawierające tabele

Uporządkowano akcje i kolorystykę w widokach tabel: checkboxy i buton akcji grupowych zostały przeniesione na lewą stronę, a buton pojedynczej akcji wyróżniono kolorem pomarańczowym.

Tabele

Widoczność w formularzach

We wszystkich formularzach poprawiono widoczność wymagalnych pól oraz podświetlenie błędnie wypełnionych. Poprawiono też ich ułożenie i formatowanie.

Poprawienie widoczności formularzy

Ustawienia

Pokategoryzowano i posortowano dostępne opcje w tej kategorii oraz dodano ikony ułatwiające poruszanie, powstała nowa kategoria Moduły – tu zebrano parametry dotyczące dodatkowych funkcjonalności programu: Księgowość, Magazyn, Windykacja, Kasa, Bank.

Menu Ustawienia

Tryb nocny

Udostępniono motyw nocny, pozostawiając Użytkownikowi swobodny wybór trybu pracy.

Ciemny motyw aplikacji Firmino

Koszyk

Poprawiono ergonomię i czytelność okna, jednocześnie upraszczając model cennikowy i sposób płatności.

Koszyk

Rejestracja przez konto Google

Dodano możliwość rejestracji i logowania w systemie z wykorzystaniem konta Google.

Rejestracja

O kolejnych nowościach będziemy informować na bieżąco.