Nowość! Kliometrówka w Streamsoft Firmino

Aktualizacja - czerwiec 2024

Kilometrówka to nowa funkcjonalność w Streamsoft Firmino, która umożliwia ewidencję przebiegu pojazdów: rejestrowanie każdej przejechanej trasy i monitorowanie stanów liczników.

Jak korzystać z Kilometrówki?

Przejdź do zakładki Koszty, a następnie wybierz Kilometrówka

Kliknij „Dodaj Wpis”, aby rozpocząć rejestrację trasy:

  • Wybierz pojazd, którego dotyczy wpis
  • Ustaw datę wyjazdu
  • Wpisz dane kierowcy
  • Określ cel wyjazdu: możesz wybrać kontrahenta bezpośrednio z bazy lub wprowadzić go ręcznie
  • Zanotuj przebyty dystans

Jak zapisywać stan licznika?

  • Przejdź do zakładki „Stan Licznika”
  • Wybierz opcję „Dodaj stan licznika”:
    • Określ, które auto dotyczy wpis i zapisz aktualny stan licznika

Wszystkie dane dotyczące przebiegu są dostępne na karcie pojazdu w sekcji Kilometrówka.