Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 stycznia 2018 obowiązek JPK obejmie mikroprzedsiębiorców ! Program Streamsosoft Firmino jest na to w pełni przygotowany. Czego dokładnie będzie wymagał od Ciebie fiskus i jak nasza aplikacja ułatwi Ci przekazywanie plików? Sprawdź !

Co to jest JPK?

Wystandaryzowany format JPK to zbiór danych finansowo-księgowych oraz handlowych, który:

  • posiada formę elektroniczną
  • ma ściśle określony format
  • zawiera informacje o operacjach gospodarczych firmy za określony okres
Firmino jpk

Obligatoryjnie: ewidencja VAT
Pierwszy dzień nowego roku to data od której — jako mikroprzedsiębiorca —będziesz musiał co miesiąc przekazywać do urzędu pliki dotyczące ewidencji VAT.

Na wezwanie: 6 innych obszarów
Dodatkowo, od 1 lipca 2018, fiskus ma prawo zażądać od Ciebie przekazania danych z 6 innych obszarów rozliczeniowych firmy:

  • ksiąg rachunkowych
  • wyciągów bankowych
  • ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
  • faktur VAT
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencji przychodów oraz stanów magazynowych

Tak więc ostatecznie fiskus zobowiąże Cię do dostarczania w wystandaryzowanym formacie JPK danych z 7 obszarów rozliczeniowych firmy. Za niedostosowanie się do przepisów grozić będzie odpowiedzialność karno-skarbowa.

Jak przekazać JPK?

Pliki będą przekazywane do e-kontroli za pośrednictwem sieci, przez tzw. bramkę Administracji Skarbowej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych. Stąd każdy plik musi być autoryzowany przed przejściem przez bramkę. Większe firmy stosują do autoryzacji podpis elektroniczny. Dla mikroprzedsiębiorcy jego użycie to jednak duży wydatek. Stąd Ministerstwo Finansów zdecydowało się udostępnić autoryzację poprzez platformę (profil zaufany) e-puap.

JPK w Streamsoft Firmino. Praktyczne ABC.

Jeżeli rozliczasz się z podatku VAT i nie obsługuje Ciebie żadne Biuro Rachunkowe, od 1 stycznia 2018 roku masz obowiązek wysyłania co miesiąc pliku kontrolnego JPK_VAT.

1. Pobierz plik JPK_VAT

Podczas zamykania miesiąca Streamsoft Firmino wygeneruje Tobie plik JPK_VAT, który należy pobrać i zapisać na komputerze.

2. Wyślij plik JPK_VAT

Wygenerowany plik JPK możemy wysłać za pomocą prostego formularza na stronie Ministerstwa Finansów.

Link -> https://mikro-jpk.mf.gov.pl/

3. Gotowe!