Kwiecień 2023

Fakturowanie
  • Dodanie nowego konta bankowego bezpośrednio na formularzu faktury (bez konieczności przejścia do ustawień)
  • W dokumentach z więcej niż 15 pozycjami dodano paginację
Rozrachunki
  • Automatyczne parowanie importowanych transakcji z fakturami
  • Możliwość zatwierdzenia wielu transakcji jednym kliknięciem
  • Import pliku z transakcjami z banku Santander
Księgowość Online
  • W tabeli podsumowującej rozliczenie miesięcy zostały dodane informacje o wysokości zapłaconych składek ZUS