Zmieniamy cennik Streamsoft Firmino

Od 7 września 2021 r. zmieniamy model cennikowy dla Streamsoft Firmino. 

Likwidujemy dotychczasowe pakiety BASIC, STANDARD i PRO, wprowadzając w to miejsce nową ofertę:

 • Konto Darmowe
 • Konto Podstawowe
 • Konto Dopasowane

Zasady migracji kont Użytkowników

 • Użytkownicy dotychczasowego pakietu BASIC zostaną automatycznie zmigrowani do konta Darmowego, gdzie będą mieć możliwość wystawienia do 3 faktur w miesiącu.
 • Osoby korzystające z pakietów STANDARD i PRO przejdą na Konto Podstawowe.
 • Natomiast pakiety BASIC, STANDARD i PRO z włączonymi dodatkowymi funkcjonalnościami (Windykacja, Magazyn, Księgowość) trafią do Konta Dopasowanego z zachowaniem dotychczasowych ustawień na cały opłacony okres.

Konto Dopasowane do Ciebie

W nowej ofercie wprowadzamy Konto Dopasowane, które jest wariantem konta Podstawowego z możliwością włączenia dodatkowych modułów (w tym momencie: Magazyn, Windykacja, Księgowość) – w ten sposób Użytkownik może sam zadecydować o zakresie funkcjonalnym, z jakiego chce korzystać.

Większe rabaty

Dodatkowo wysokość rabatów zależnych od okresu wykupu abonamentu rośnie do:

 • 5% przy 3 m-cach,
 • 10% przy 6 m-cach,
 • 20% przy 12 m-cach,

Po migracji i wprowadzeniu zmian, każdy użytkownik może oczywiście dokonać dowolnych wyborów w zakresie nowych opcji, zgodnie z potrzebami.

Zobacz cennik

Konto Darmowe

 

0 *

na zawsze

konto Darmowe obejmuje

 • do 3 faktur w miesiącu
 • wszystkie rodzaje faktur
 • baza kontrahentów i produktów
 • analizy
 • CRMCRM - praktyczna baza kontaktów i kontrahentów, kalendarz online do planowania zadań, integracja z Google Calendar.

Konto Podstawowe

9 zł

7.20 *

20 % rabatu przy zakupie na rok*

wszystko z konta Darmowego +

 • brak limitu faktur
 • zamówienia i zaliczki
 • rozliczanie płatności za faktury
 • faktury cykliczne Faktury cykliczne - automatyczne wystawianie i wysyłka faktur - regularnie, w wybranych odstępach czasu, na podstawie ustawionego wzoru.
 • integracje i dostęp do API

Konto Dopasowane

Dobierz dodatkowe moduły do Konta Podstawowego

zł*

20 % rabatu przy zakupie na rok*

wszystko z konta Podstawowego +

Podane ceny są kwotami netto / miesiąc.