Aktualizacja - Czerwiec 2022

Najważniejsze zmiany:

1. Wprowadzono możliwość uwzględnienia składek zdrowotnych w kosztach działalności:

  •  dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym jest to funkcjonalność dostępna przy wyliczeniu wysokości składki za dany miesiąc. Wystarczy zaznaczyć pole „Uwzględnij składki zdrowotne w kosztach”. System pilnuje rocznego limitu odliczeń – do 8 700 zł.
  • w przypadku ryczałtowców odliczane jest 50% opłaconej składki zdrowotnej.

2. Zmieniono wysokość pierwszego progu podatkowego z 17% na 12%.

3. Dodano okno prezentujące sposób wyliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Funkcjonalność jest dostępna po kliknięciu w opcję Wyliczenia -> Pokaż wyliczenia.

4. Dla ryczałtowców dodano opcję umożliwiającą wyliczanie składki zdrowotnej na podstawie przychodu z roku ubiegłego.

5. Dodano ewidencję pojazdów, ułatwiającą księgowanie odliczeń od podatku.

Funkcjonalność dostępna w sekcji: Koszty – > Pojazdy.
Dodając auto, określamy:

  • Nazwę pojazdu
  • Numer rejestracyjny
  • Typ: (samochód osobowy, samochód ciężarowy)
  • Własność: (Służbowa, Leasing, Najem, Prywatny)
  • Przeznaczenie: (Wyłącznie działalność, Działalność i Prywatnie)
  • Wartość pojazdu

Następnie, podczas wprowadzania kosztów powiązanych z danym pojazdem, system automatycznie uwzględni odpowiednie odliczenia.